Eroi

Eroi

marți, 4 aprilie 2017

Iohannis, Cel Mai Bun Dintre Goyim


Iohannis a primit recent cea mai înalta distincţie evreiască în America, distingându-se pentru activitatea sa de "consolidare a statului de drept" şi "lupta împotriva antisemitismului în România".


Din păcate statutul de cel mai bun dintre goyim înseamnă ca este cel mai rău preşedinte pentru România de după 1989. Pe lângă faptul că şi-a dovedit slugărnicia jalnică faţă de străini, prin activitatea sa, Klaus Iohannis a înlăturat democraţia post-decembristă. Cum a reuşit aşa ceva?

A făcut-o prin semnarea legii 217/2015, lege care intră în conflict direct cu Art. 30 din Constituţia României  şi repune în aplicare procesele de faţada din perioada comunistă. Prin acele procese, eroi de seamă ai neamului, luptatori in rezistența anticomunistă, erau consideraţi "duşmani ai poporului".

O consecinţă reală a legii a fost desfiinţarea unui partid naţionalist veritabil din România, Totul Pentru Patrie. O altă consecinţă a legii a fost oprirea producției de tricouri cu sfinţii închisorilor.

 Legea a fost proiectată de către arhitecţii de la Institutul Pentru Studierea Holocaustului În România "Elie Wiesel" în frunte cu președintele instituției, comunistul Alexandru Florian,  care a făcut nenumărate presiuni pentru ştergerea istoriei naţionale (a dorit redenumirea străzilor și a podurilor  denumite după personalităţi marcante ale tineretului naţionalist românesc din perioada interbelică, a dorit retragerea cetăţeniei de onoare a lui Valeriu Gafencu  şi alte nebunii).


Institutul ante-menţionat este denumit după un personaj notoriu, Elie Wiesel, care a câştigat premiul Nobel pentru pace pentru cartea pe care a scris-o, ulterior aflându-se că autorul cărţii e un impostor.

Aţi observat şi voi de mulţi ani cum se promovează o adevărată venerare a Holocaustului ca un eveniment sfânt pe care dacă îl minimizezi sau, ferească Yehova, negi, eşti pasibil de închisoare de la 6 luni până la 5 ani. Acest eveniment fetishizat a fost folosit de la sfârşitul războiului încoace, de către evrei, pentru a-şi însuşi foloase materiale şi politice pe care nu le merită.Va întreb pe voi cititorii, cum se poate ca într-o demcoratie în care Constituţia îţi garantează libertatea de exprimare, să poţi să fii arestat pentru că îndrăzneşti să critici un eveniment istoric? Să nu mai vorbim de dublul standard cu care se aplică această lege care tinde să devină universală. Orice alt eveniment istoric poate fi criticat, minimizat sau negat, înafara de Holocaust. Ceva este putred în Danemarca (sau Israel?) şi asta dă crezare citatului "Că să afli cine te conduce, află pe cine nu ai voie să critici."
Cât de mult rău au făcut evreii acestei ţări, evreii care au condus revoluţia bolshevika şi au aruncat Europa de Est într-o Epoca Întunecată, acei arhitecţi ai experimentului de la Piteşti, ai genocidului elitelor intelectualităţii şi muncitorimii româneşti. Fără ei, evreii, ciuma roşie a comunismului nu ar fi existat. Lor le datorăm de asemenea efectele decadenţei morale de astăzi, lor le datorăm istoria rescrisă şi pumnul dat în gura libertăţii.

Cât de mult rău au făcut evreii ţării ăsteia încă dinainte de comunism, de la Basarabia  la Maramureş (Pagina 222, Pentru Legionari), influenţa evreiască a sărăcit sistematic populaţia care i-a găzduit, a învrăjbit românul, l-a batjocorit şi otrăvit prin piese de teatru şi opere literare în care românul era portretizat ca o caricatură, exagerându-i toate trăsăturile negative (similar cu ce prezintă azi PROTV în emisiunea "Las Fierbinţi", printre altele).


Din documentele perioadei interbelice aflăm că evreii erau mari afacerişti, cămătari şi patroni de cârciume. Deseori aceste cârciume ofereau alcool gratuit pe perioada campaniei electorale, intoxicând alegătorii. Ei ţinteau moralitatea romanului şi eroziunea sufletului pe care o efectuau prin literatură, presă şi teatru.

Evreii care au parazitat România au beneficiat de tratament preferenţial datorită legăturii lor cu oamenii de stat din România, care erau finanţaţi cu diferite sume de băncile evreieşti de la acea vreme.

Fiind acuzat de antisemitism pentru acest articol, mă simt la fel de vinovat ca Eugen Paulescu, Mihai Eminescu, Nae Ionescu, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Vasile Conta, Ion Heliade Rădulescu, A.D. Xenopol, Octavian Goga, A.C Cuza, Corneliu Zelea Codreanu şi alţi români iluştri care nu au ezitat să numească jidanul, să arete drept spre primejdia care ne ameninţă, nu prin luptă dreaptă, ci prin subterfugiu şi minciună.


Să facem un ultim popas asupra termenului de "antisemitism", termen care nu are la baza nimic iraţional, fiind un fenomen social firesc, o reacţie naturală la antagnomismul comunităţilor evreieşti organizate. În mod natural când cineva încearcă să te înrobească îl percepi ca inamic. Nu e de mirare, aşadar, că evreii au fost exilaţi de-a lungul istoriei din 109 de naţiuni. Cu siguranţă nu e o problema cu 109 de naţiuni, ci e o problemă cu evreii, eterna problemă jidănească.În concluzie nu pot să îl compătimesc prea mult pe Klaus Iohannis pentru condiţia sa de sclav obedient, deoarece tocmai prin această condiţie devine trădător de neam. Şi mai bine decât Corneliu Zelea Codreanu eu nu pot să descriu dreptul tratament pe care îl merită aceia dintre români care impărtășesc nimicnicia trădătorilor:
Cea dintâi problemă care ni se punea era aceasta: cine trebuie să răspundă mai întâi? Cine sunt mai vinovaţi pentru starea denenorocire în care se zbate ţara: românii sau jidanii? Am  căzut unanim de  acord, că cei dintâi şi mai mari vinovaţi sunt  românii ticăloşi, care pentru arginţii iudei şi-au trădat neamul. Jidanii ne sunt duşmani şi în această calitate ne urăsc, ne otrăvesc, ne extermină. Conducătorii români care se aşează pe aceeaşi linie cu ei, sunt mai mult decât duşmani: sunt trădători. Pedeapsa cea dintâi şi cea mai cruntă se cuvine în primul rând trădătorului şi în al doilea rândduşmanului.

Dacă aş avea un singur glonţ, iar în faţa mea un duşman şi un trădător, glonţul l-aş trimite în trădător.
Şi cum minciuna are picioare scurte, tot aşa trădarea va cădea la pământ, doborîtă de braţul lung al dreptei judecaţi.

- S. Ciumetti